14 juli
Personvern og innsyn

En ting du kan ta med i vurderingen når du velger webhotell er personvernet og politikken i landet du velger å plassere deg i.

For eksempel kan man få billig webhotell i utlandet med masse ledig plass. En ting er at man stadig får forsinkelse og hastigheten vil variere kraftig avhengig av hvem man deler serveren med og hvor mange som er på Internett «over-there».  Dette har undertegnede selv opplevd som kunde i flere av disse landene tidligere.

En annen ting som får mer og mer fokus er personvernet og hvordan myndighetene i landet forholder seg til kundenes data. Norge er på mange måter et forgangsland her – for å få tilgang til kundens data, så må man alltid gå gjennom en domstol og alt kan etterprøves. Dette hindrer at bedrifter som er vennlig mot myndighetene  får tak i bedriftshemmeligheter – eller at man mister tilgangen til sine data under etterforskning.

Hvis man blir gjenstand for etterforskning i utlandet – det kan godt være andre kunder eller selve webhotell-leverandøren denne er rettet mot – så kan man bli låst i en rettsprosess man kan gjøre lite med. Som borger i Norge kan det være komplisert å forfølge dette i utlandet.

Det kan med andre ord bli dyrt å velge den billige utenlanske hosten/webhotellet. Noen tar til orde for at det er lurt å ha webhotell der kundene og sine besøkende kommer fra. Dette er det lett å være enig i hvis man kun tenker på hastigheten og kortreiste megabytes – men i scenarioer som det over kan man se langt etter sine data.

Av og til får man det man betaler for!